Föreningen

Den Hedniska Tempelbyggarföreningen är en ideell organisation vars mål är att uppföra, underhålla och driva religiösa platser med anknytning till förkristna europeiska religionsformer, exempelvis tempel, helgedomar, ritualplatser och begravningsplatser.

Föreningen har ingen specifik tillhörighet och är öppen för alla toleranta och öppensinnade anhängare av de germanska, keltiska, slaviska eller romerska trosriktningarna. Olika naturreligiösa, eller på annat sätt spirituella, människor är välkomna i föreningen.

Vi accepterar inte medlemskap om Din praktik eller världssyn står i motsats till den fria demokratiska grundlagen i Tyskland. I det ingår politisk extremism, rasism, sexism och även de ockulta inriktningarna teosofi och ariosofi.