Det er mye å gjøre

Prosjektgjennomføringen er skrittvis planlagt. Først skal en ritualplass med et sentralt ildsted og et alter bygges, som skal være fritt tilgjengelig uten åpningstider. Ved siden av denne skal et område avgrenses, hvor gudefigurer, -steler og -altere skal stilles opp. Likeledes skal det opprettes rom formet av levende pilegrener. Dersom foreningen vokser og tilsvarende økonomiske midler blir tilgjengelige, vil en fast bygning etter islandsk forbilde være mulig etterhvert. Selve byggeprosjektet vil da finansieres ved hjelp av crowdfunding, den løpende driften ved hjelp av utleie.