Det finns mycket att göra

Genomförandet av projektet är planerat i flera steg. Först ska en ritualplats med en central eldstad och ett altare byggas, som alltid ska vara tillgänglig utan särskilda öppettider. Bredvid denna ska ett område avgränsas, där gudafigurer, gudastöttor och ytterligare altare ska finnas. Det ska även skapas rum formade av levande pilgrenar. I takt med att föreningen växer och ökade ekonomiska medel blir tillgängliga, kan en fast byggnad efter isländsk förlaga byggas. Själva byggprojektet kommer finansieras med hjälp av crowdfunding, och den löpande driften med hjälp av uthyrning av lokalen.